Hét opleidingsinstituut van het LUMC voor verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen, nascholingen en trainingen.

Situatie

De verpleegkundigen binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) moeten met nascholing hun kennis en ervaring op peil houden. Het op niveau houden van kennis en ervaring is belangrijk om als verpleegkundige verschillende ‘handelingen’ bij patiënten te mogen uitvoeren.

Het spreekt voor zich dat het essentieel is om de verplichte nascholing en bevoegdheid voor het doen van handelingen goed in beeld te hebben. Daarmee kan de coördinator van het LUMC tijdig de verpleegkundigen informeren en hen uitnodigen voor nascholingstrajecten.

Voorheen werd dat gedaan met een verouderd systeem, aangevuld met Excel-overzichten. Dat zorgde voor veel handmatig werk in én tussen de systemen. Met incomplete informatie, fouten en te late signalering richting de verpleegkundigen als gevolg.

Vraag

Het LUMC heeft ons gevraagd alle oude systemen te vervangen in één nieuwe, integrale, omgeving. Alles bij elkaar, overzichtelijk en vanuit één plek te gebruiken. Om te zorgen dat ze minder tijd nodig hebben en de foutkans aanzienlijk omlaag gaat. 

Oplossing

In een aantal stappen is een nieuw systeem voor de registratie van alle opleidingen en bevoegdheden ontwikkeld. Ons Framework was de juiste basis. Onder andere de reeds aanwezige klantmodule voor de registratie van de verpleegkundigen, de productmodule als opzet voor alle trainingen en bevoegdheden, de event-management module voor de verschillende berichten en organisatie van de nascholing. 

Schell industries

Online selfservice omgeving.